Prev 86. Surah At-Triq سورة الطارق NextFirst Ayah   1   الأية الأولي
بِسْم ِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ

Hausa
 
In rantsuwa da sama da mai aukwa da dare.

 
Ayah   86:2   الأية
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ

Hausa
 
To, mẽ y sanar da kai abin da ake cẽwa mai aukwa da dare?

 
Ayah   86:3   الأية
النَّجْمُ الثَّاقِبُ

Hausa
 
Shi ne taurron nan mai tsananin haske.

 
Ayah   86:4   الأية
إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ

Hausa
 
Bbu wani rai fce a kansa akwai wani mai tsaro.

 
Ayah   86:5   الأية
فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ

Hausa
 
To, mutum ya dũba, daga mẽ aka halitt shi?

 
Ayah   86:6   الأية
خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ

Hausa
 
An halitt shi daga wani ruwa mai tunkuɗar jũna.

 
Ayah   86:7   الأية
يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

Hausa
 
Yan fita daga tsakanin tsatso da karankarman ƙirji.

 
Ayah   86:8   الأية
إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ

Hausa
 
Lalle ne Shi (Allah), ga mayar da shi (mutum), tabbas Mai iywa ne.

 
Ayah   86:9   الأية
يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ

Hausa
 
Rnar da ake jarrabawar asirai.

 
Ayah   86:10   الأية
فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ

Hausa
 
Saboda haka, b shi da wani ƙarfi, kuma b shi da wani mai taimako (da zai iya kre shi daga azbar Allah).

 
Ayah   86:11   الأية
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ

Hausa
 
Ina rantsuwa da sama ma'abũciyar ruwa mai kmwa yana yankẽwa.

 
Ayah   86:12   الأية
وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ

Hausa
 
Da ƙasa ma'abũciyar tsgẽwa,

 
Ayah   86:13   الأية
إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ

Hausa
 
Lalle ne shĩ (Alƙur'ni), haƙĩƙa magana ce daki-daki

 
Ayah   86:14   الأية
وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ

Hausa
 
Kuma shĩ b bananci bane

 
Ayah   86:15   الأية
إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا

Hausa
 
Lalle ne sũ, suna ƙulla kaidi na ssai.

 
Ayah   86:16   الأية
وَأَكِيدُ كَيْدًا

Hausa
 
Kuma Ni, Ina mayar da kaidi (gare su) kamar yadda suke ƙulla kaidi.

 
Ayah   86:17   الأية
فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

Hausa
 
Saboda haka, ka yi wa kafirai jinkiri, ka dakata musu, sannu-sannu. 

EsinIslam.Com Designed & produced by The Awqaf London. Please pray for us