Swahili
- Ukurasa Kuu    - Kumi Juu    - Mada Mpya    - Salimisha Habari    - Tafuta    - Kiswahili Jukwaa    - Kiswahili Wanachama    - Tathmini    - Ujumbe wa Kibinafsi    - Tafiti    - Majarida    - Hadithi Archive    - Maudhui    - Viungo vya Wavuti    - Vipakuliwa    - Maswali ya Kawaida    - Tunapendekeze    - Orodha ya Kuingia   
 
Kubwa Hadithi Ya Leo

Hakuna hadithi kubwa ya leo, bado. Jiunge Sasa!

Sanduku Kuingia

Jina la mtumiaji

Siri

Hawana akaunti bado? Unaweza kujenga mmoja. Kama Mtumiaji aliyesajiliwa unaweza kuwa na baadhi ya faida kama meneja wa mandhari, comments Configuration na maoni post kwa jina yako.

Wanawake Ndoa Urafiki Katika Uislamu

Makatazo Ya Kishari’ah Kwa Wanawake – 6 Katazo La Kujipiga piga Na Kuchana Nguo
(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 32354 ka zaidi | Bao: 0)

Imekusanywa Na: Abu Faatwimah  

Makatazo Ya Kishari’ah Kwa Wanawake – 6 Katazo La Kujipiga piga Na Kuchana Nguo Wakati Wa Msiba 

Katazo la Kuingia katika Hammamaat [sehemu za kuogea zilizojengewa kama vile mahodhi mabwawa na kadhalika na kuruhusiwa kutumiwa na kila mtu].  

 Jamii nyingi huweka sehemu ambazo huwa zinaruhusiwa kutumiwa na kila mtu kwa malengo tofauti kama vile mabustani, maduni na kadhalika; pia hutenga sehemu nyingine ili zitumike kwa malengo maalumu; kama vile sehemu za kuogea au kuogolea, au sehemu za kuumika, au sehemu za kukandwa, au sehemu za kutengenezwa nyuso au nywele, au sehemu za kupambwa, au sehemu za kubadilisha mavazi au kujilinga, au sehemu za kupumzika, au sehemu za kufua nguo na kadhalika. 

 Sehemu hizi katika baadhi ya jamii huwa ziko zilizotengwa maalumu kwa wanawake na kutenganishwa na za wanaume, na katika jamii nyingine huwa hakuna mtengano katika sehemu kama hizo; hivyo utaona baadhi ya jamii hata katika hospitali zao huwa wanawaweka wagonjwa wa kike na wa kiume katika chumba kimoja na chenye kuwatenganisha huwa ni pazia tu, na wako wenye kudai kutaka kuweko choo cha wote [wake kwa waume] bila ya mtengano. 


(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 32354 ka zaidi | Bao: 0)
 


Wanawake Ndoa Urafiki Katika Uislamu

Zichume Sifa Kumi Njema - Sifa Ya Kumi (Ya Mwisho) Wanaume Na Wanawake Wanaomdhu
(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 26311 ka zaidi | Bao: 0)

Zichume Sifa Kumi Njema - Sifa Ya Kumi (Ya Mwisho) Wanaume Na Wanawake Wanaomdhukuru 

Sana Allaah Anasema Allaah سبحانه وتعالى:إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿35 

((Hakika Waislamu wanaume na Waislamu wanawake, na Waumini wanaume na Waumini wanawake, na watiifu wanaume na watiifu wanawake, na wasemao kweli wanaume na wasemao kweli wanawake, na wanaosubiri wanaume na wanaosubiri wanawake, na wanyenyekevu wanaume na wanyenyekevu wanawake, na watoao sadaka wanaume na watoao sadaka wanawake, na wanaofunga wanaume na wanaofunga wanawake, na wanaojihifadhi tupu zao wanaume na wanawake na wanaomdhukuru Allah kwa wingi wanaume na wanawake, Allah Amewaandalia msamaha na ujira mkubwa)) [Al-Ahzaab:35] 

 Kama tunavyoona katika Aayah hiyo tukufu kwamba kumdhukuru Allaah (Subhaanahu wa Ta'ala) kwa wingi ni sifa ya kumi na ya mwisho; mja atakapoweza kuzichuma sifa zote hizo kumi basi malipo yake yatakuwa ni kusamehwa madhambi yao na kulipwa thawabu nyingi kabisa.


(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 26311 ka zaidi | Bao: 0)
 


Waislamu Wanawake - maisha yao na Famili

Elimu Ni Wajibu Kwa Mwanamke Wa Kiislamu - MIFANO YA WANAWAKE WATUKUFU
(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 33007 ka zaidi | Bao: 0)

 Mfumo Na Muelekeo Wa Nyaraka Hizi Umechukuliwa Kutoka Kwa Kijitabu Kinachoitwa 

“Al-Mar’at Al-Muslimah Fiy Twalabil ‘Ilm”  

Elimu Ni Wajibu Kwa Mwanamke Wa Kiislamu - MIFANO YA WANAWAKE WATUKUFU 

 (Mwanamke Muislamu Katika Kutafuta Elimu)

Kilichochapishwa Na Daarul Arqam,  Chapa Ya Pili, 

MIFANO YA WANAWAKE WATUKUFU UMMUL MU’MININA ‘AISHAH BINT ABUBAKR AS-SIDDIQ: 

Alizaliwa mwaka wa 4 Baada ya Utume (614 BI). Babake alikuwa ni ‘AbdAllaah bin ‘Uthman bin ‘Aamir at-Taymi au Abu Bakr as-Siddiq bin Abi Quhafah. Mamake alikuwa Umm Ruman bint ‘Aamir bin ‘Uwaymir al-Kananiyah. ‘Aishah (Radhiya Allaahu ‘anha) alikuwa ni msomi, mwenye akili, uoni wa hali ya juu na uwezo wa kutatua mambo nyeti na mazito ya Dini. Alikuwa msitari wa mbele katika upokeaji wa Hadithi za Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam), nambari sita miongoni mwa Masahaba wote (Radhiya Allaahu ‘anhum). Amepokea Hadithi 2,220, miongoni mwa hizo 174 zikiwa ni Muttafaqun ‘alayhi, 54 katika al-Bukhari, 67 katika Muslim, na 2,017 katika vitabu vyengine vya Hadithi. Alikuwa mjuzi sana katika elimu za Qur’ani, Hadithi, Fikihi, Mashairi, Historia na Nasaba. Anahesabiwa miongoni mwa Mujtahid na jina lake linatajwabila ya shaka pamoja na yale ya Abu bakr, ‘Umar, ‘Athman, ‘Ali, Ibn Mas‘ud, Ibn ‘Abbas na Ibn ‘Umar (Radhiya Allaahu ‘anhum). Alikuwa akitoa fatwa wakati wa Abu Bakr, ‘Umar na ‘Athman.  ‘Aishah (Radhiya Allaahu ‘anha) alikuwa na fadhila kubwa kuliko wanawake wote. Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) amesema: “Ubora wa ‘Aishah kulinganisha na wanawake wengine ni kama ubora wa tharid kwa aina nyengine ya vyakula”.


(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 33007 ka zaidi | Bao: 0)
 


Mkuu - teknolojia na taaluma

Msamaha Na Ujira Mkubwa Tutakaopata Baada Ya Kuzichuma Sifa Kumi Njem
(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 16530 ka zaidi | Bao: 0)

 Msamaha Na Ujira Mkubwa Tutakaopata Baada Ya Kuzichuma Sifa Kumi Njema Baada kukumbushana maneno ya Allaah (Subhaanahu wa Ta'ala) katika Aayah tukufu iliyotaja sifa kumi njema, tumeona kwamba mwisho kabisa Allaah (Subhaanahu wa Ta'ala) Anasema: ((أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا)) ((Allah Amewaandalia msamaha na ujira mkubwa)) [Al-Hazab:35] Vile vile Anasema katika Aayah nyingine: ((وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ)) ((Allah Amewaahidi waliomuamini na wakatenda mema kwamba watapata maghfira na malipo makubwa)) [Al-Maaidah]
Maana kwamba; Tutasamehewa Madhambi yetu ambayo hakuna aliyeepukana nayo, lakini Mola wetu ni Mkarimu Mwingi Wa Kurehemu na Mwingi wa Msamaha Hukubali toba zetu wakati wowote kama Anavyotuahidi katika Qur-aan na pia katika Hadiyth za Mtume (Swalla Allahu 'alayhi wa aalihi wa sallam):


(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 16530 ka zaidi | Bao: 0)
 


Waislamu Wanawake - maisha yao na Famili

Elimu Ni Wajibu Kwa Mwanamke Wa Kiislamu - HAJA YETU YA MWANAMKE MUISLAMU M
(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 10903 ka zaidi | Bao: 0)

Mfumo Na Muelekeo Wa Nyaraka Hizi Umechukuliwa Kutoka Kwa Kijitabu Kinachoitwa 

“Al-Mar’at Al-Muslimah Fiy Twalabil ‘Ilm”  

Elimu Ni Wajibu Kwa Mwanamke Wa Kiislamu - HAJA YETU YA MWANAMKE MUISLAMU MWENYE MUAMKO 

Mwanamke Muislamu Katika Kutafuta Elimu)

Kilichochapishwa Na Daarul Arqam,  Chapa Ya Pili, 

HAJA YETU YA MWANAMKE MUISLAMU MWENYE MUAMKO 

Bila ya shaka, Ummah wa Kiislamu unahitaji wanawake wasomi wenye kufanya kazi ambao watasimama katikakujenga watoto watakaoshiriki katika muelekeo uliobarikiwa na muamko na kuelewa majukumu yao. Hamu yao ni kuzitakasa nafsi zao na za waume wao, watoto wao na kila kitakachorudisha katika Ummah wa Kiislamu nguvu na utukufu. 

Jambo hili ni wajibu liwe katika akili yake anapolala na kuamka na wala asiwe ni mwenye kushughulishwa na mambo mengi ya Maisha ambayo yamewasahaulisha kuhusu ndugu zao Waislamu na dini yao. Ni vizuri sana muamko wao uzinduliwe katika kutekeleza na kuwasaidia Waislamu wenziwao na Uislamu kwa nia mzuri, ikhlasi na kutaka ridhaa ya Allaah (Subhaanahu Wa Ta’ala).


(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 10903 ka zaidi | Bao: 0)
 


Waislamu Wanawake - maisha yao na Famili

Elimu Ni Wajibu Kwa Mwanamke Wa Kiislamu - DURU YA WANAWAKE WA MWANZO KATIK
(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 5724 ka zaidi | Bao: 0)

Mfumo Na Muelekeo Wa Nyaraka Hizi Umechukuliwa Kutoka Kwa Kijitabu Kinachoitwa 

“Al-Mar’at Al-Muslimah Fiy Twalabil ‘Ilm”  

Elimu Ni Wajibu Kwa Mwanamke Wa Kiislamu - DURU YA WANAWAKE WA MWANZO KATIKA KUSOMA NA KUENEZA ELIMU 

(Mwanamke Muislamu Katika Kutafuta Elimu)

Kilichochapishwa Na Daarul Arqam,  Chapa Ya Pili, 

DURU YA WANAWAKE WA MWANZO KATIKA KUSOMA NA KUENEZA ELIMU 

 Hakika duru ya mwanamke Muislamu katika historia ya Uislamu, historia ya Da‘wah na historia ya mataifa na watu imesajili upeo wa ubora, utukufu na utakaso katika nyaraka. Sote tunajua na kuelewa yale aliyoyafanya Mama wa Waumini Bibi ‘Aishah bint Abubakr (Radhiya Allaahu ‘anhu) katika kuhifadhi Hadithi nyingi pamoja na kuzisomesha. Huyu bibi mtukufu alikuwa anaulizwa maswali mengi na wakubwa miongoni mwa Masahaba (Radhiya Allaahu ‘anhum) katika mambo mengi ya dini. Historia ya Kiislamu imesajili kwa herufi za nuru na dhahabu majina ya Sahabiyat watukufu (Radhiya Allaahu ‘anhum) mfano wa Asmaa bint Abubakr, Umm ‘Atiyyah al-Ansariyah, Umm Kabshah Qadha‘iyah, Asmaa bint ‘Umays, Umm Sulaym bint Milhan, Umm Dardaa na fatimah bint Qays (Radhiya Allaahu ‘anha), wote walikuwa wapokezi na waalimu wa Hadithi za Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam).


(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 5724 ka zaidi | Bao: 0)
 


Waislamu Wanawake - maisha yao na Famili

Elimu Ni Wajibu Kwa Mwanamke Wa Kiislamu - ELIMU ANAZOPASWA KUSOMA MWANAMKE
(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 9265 ka zaidi | Bao: 0)

 Mfumo Na Muelekeo Wa Nyaraka Hizi Umechukuliwa Kutoka Kwa Kijitabu Kinachoitwa 

“Al-Mar’at Al-Muslimah Fiy Twalabil ‘Ilm”  Elimu Ni Wajibu Kwa Mwanamke Wa Kiislamu - ELIMU ANAZOPASWA KUSOMA MWANAMKE (Mwanamke Muislamu Katika Kutafuta Elimu)

Kilichochapishwa Na Daarul Arqam,  Chapa Ya Pili,

ELIMU ANAZOPASWA KUSOMA MWANAMKE1 KUSAHIHISHA UFAHAMU MBAYA: 

Huenda wakaona baadhi ya watu kuwa mwanamke wa Kiislamu hana uwezo wa kusoma na kusomesha. Na kuwa kuna vikwazo vya kisheria ya dini ya Kiislamu vinavyozuia harakati zake katika jambo hili. Muono huu ni wa makosa unaotokana na ufahamu mbaya wa Uislamu, kwani Uislamu ni nidhamu kamili ya Maisha. Yule anayeangalia kwa kina hali ya mwanamke na harakati zake katika chimbuko la Uislamu na duru yake katika historia kuanzia hasa wakati wa Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) na Makhalifa Waongofu (Radhiya Allaahu ‘anhum) ataona hayo. Kinachotakikana leo kutoka kwa mwanamke Muislamu ni kujinyanyua kwa kila njia ili atekeleze majukumu yake ya kihistoria na kuutengeneza Ummah. 

2 MASHARUTI YA MUAMKO: 

 Uislamu umempatia mwanamke na mwanamume amana ya Dini ambayo ni amana muhimu katika Maisha, bali ndio nguzo na msingi. Uislamu ulimjaalia kila mmoja ni mchungaji hasa katika kusahihisha na kuweka sawa ‘Aqiydah yake, ibadah zake, maadili yake na amali zake. Yule ambaye hatasoma hukumu za ‘ibadah na mafungamano na mahusiano na Allaah na mfumo wa utamaduni … na yule asiyesoma Misingi ya ‘aqiydah na asiye dhamini falsafa ya kweli na muelekeo wa jamii na ubora wa maadili na malengo ya maisha na misingi ya adabu, asiyesoma au kufundishwa haya na yote ni katika milango ya elimu na yenye kuondosha mateso ya ujinga na giza la hisia na maaddah ameingia katika dhambi la kupunguza. Na hapo ameitia nafsi yake katika kazi ya kubaki myuma katika ulimwengu na Akhera.


(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 9265 ka zaidi | Bao: 0)
 


Waislamu Wanawake - maisha yao na Famili

Elimu Ni Wajibu Kwa Mwanamke Wa Kiislamu - MSIMAMO WA UISLAMU KATIKA KUSOMESHA W
(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 8575 ka zaidi | Bao: 0)

 Mfumo Na Muelekeo Wa Nyaraka Hizi Umechukuliwa Kutoka Kwa Kijitabu Kinachoitwa 

“Al-Mar’at Al-Muslimah Fiy Twalabil ‘Ilm”  

Elimu Ni Wajibu Kwa Mwanamke Wa Kiislamu - MSIMAMO WA UISLAMU KATIKA KUSOMESHA WANAWAKE 

 (Mwanamke Muislamu Katika Kutafuta Elimu)

Kilichochapishwa Na Daarul Arqam,  Chapa Ya Pili, 

MSIMAMO WA UISLAMU KATIKA KUSOMESHA WANAWAKE 1 WAJIBU WA KUSOMESHWA WANAWAKE:

Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) amesema: “Kutafuta elimu ni faradhi (lazima) kwa kila Muislamu”. Tunaona kuwa mwanamke yumo ndani katika ujumla wa Hadithi kwani Muislamu anakuwa mume au mke na wote ni sawa. Yeyote atakaye ingia katika hukumu za kisheria ataona kuwa kwa hakika wanawake ni ndugu za wanaume wala hawana hukumu hasa kwao wao ila baadhi ya hukumu zinazotofautisha baina ya maumbile ya wanaume na wanawake. Asili ni kuunganisha sheria na ujumla wa maneno wala haijathubutu utofauti ila kwa dalili. Mwanamke ni sawa na mwanamume katika majukumu ya ibadah za kinafsi (Dhikri, Swalah, Swaumu, Zakah, Hajj, n.k.) na katika maadili na mahusiano (ukweli, uadilifu, wema, taqwa na adabu) na Maisha kwa ujumla (subira, hijrah, kinyume cha ukafiri, twaa, kuwa pamoja na kikundi cha Waumini, urafiki na usaidizi).


(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 8575 ka zaidi | Bao: 0)
 


Waislamu Wanawake - maisha yao na Famili

Elimu Ni Wajibu Kwa Mwanamke Wa Kiislamu - ELIMU ANAZOPASWA KUSOMA MWANAMKE
(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 12118 ka zaidi | Bao: 0)

 Mfumo Na Muelekeo Wa Nyaraka Hizi Umechukuliwa Kutoka Kwa Kijitabu Kinachoitwa 

“Al-Mar’at Al-Muslimah Fiy Twalabil ‘Ilm”  Elimu Ni Wajibu Kwa Mwanamke Wa Kiislamu - ELIMU ANAZOPASWA KUSOMA MWANAMKE (Mwanamke Muislamu Katika Kutafuta Elimu)

Kilichochapishwa Na Daarul Arqam,  Chapa Ya Pili, ELIMU ANAZOPASWA KUSOMA MWANAMKE 1 SEHEMU YA ELIMU: Elimu katika Uislamu ina sehemu na daraja ambayo haijapatiwa na dini nyengine yeyote. Hii tunaiona wazi katika aya tukufu inayosema, “Soma kwa jina la Mola wako Aliyeumba”. Kama alivyosema tena Allaah (Subhaanahu Wa Ta’ala),  “Sema: ‘Je, wanaweza kuwa sawa wale wanaojua na wale wasiojua?” Dini ambayo maagizo yake ya kwanza ni kusoma na elimu ni dini ambayo inataka wafuasi wake wawe msitari wa mbele katika kusambaza elimu. Huu kwa hakika ni mfumo wa Mola, Ambaye ameifanya elimu kuwa faradhi (lazima) kama ilivyokuja katika Hadithi. Imepokewa na Anas bin Maalik (Radhiya Allaahu ‘anhu) kwamba Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) amesema, “Kutafuta elimu ni faradhi kwa kila Muislamu”. Lafdhi ya Muslim (Muislamu) ina makusudio ya wanaume na wanawake kwani imewachang’anya wote bila kubagua.


(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 12118 ka zaidi | Bao: 0)
 


Mkuu - teknolojia na taaluma

Muenzi Mke Wako
(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 7557 ka zaidi | Bao: 0)

Shaykh 'Abdullaah 'Adhamiy Imefasiriwa na Iliyaasa

Muenzi Mke Wako

Kwa kuoa huchukui tu mke, Bali unachukua ulimwengu wako mzima. Kuanzia hapo mpaka maisha yako yote mke wako atakuwa mwenzio, mwandani wako, na rafiki yako mpenzi. Atashiriki katika nyakati zako nzuri, siku zako, na miaka yako. Atakuwa pamoja nawe katika furaha na shida, katika mafanikio na tabu, katika ndoto zako na katika wakati wa hofu. Ukiumwa, atakupa huduma bora kabisa. Wakati unapohitaji msaada atafanya vyovyote awezavyo kwa ajili yako. Wakati una siri, ataitunza siri yako, wakati unahitaji ushauri, atakupa ushauri mzuri kabisa.  Atakuwa na wewe utakapoamka asubuhi kitu cha kwanza ambacho macho yako yataona ni macho yake. 

Wakati wa mchana, atakuwa na wewe, kama kuna wakati mchache hatokuwa na wewe kwa kimwili, atakuwa anakufikiria wewe, anakuombea dua kwa moyo wake wote, akili yake yote, na roho yake nyote. Ukienda kulala usiku, kitu cha mwisho macho yako kuona itakuwa ni yeye, na ukilala bado utakuwa unamuona katika ndoto zako. Kwa kifupi atakuwa ni ulimwengu wako mzima na wewe utakuwa ulimwengu wake mzima.


(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 7557 ka zaidi | Bao: 0)
 


Waislamu Wanawake - maisha yao na Famili

Elimu Ni Wajibu Kwa Mwanamke Wa Kiislamu - UTANGULIZI
(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 13089 ka zaidi | Bao: 0)

 Mfumo Na Muelekeo Wa Nyaraka Hizi Umechukuliwa Kutoka Kwa Kijitabu Kinachoitwa

Elimu Ni Wajibu Kwa Mwanamke Wa Kiislamu - UTANGULIZI

“Al-Mar’at Al-Muslimah Fiy Twalabil ‘Ilm”  (Mwanamke Muislamu Katika Kutafuta Elimu)

Kilichochapishwa Na Daarul Arqam, Chapa Ya Pili,

1.0 UTANGULIZI 

 Sifa zote njema anastahiki Allaah (Subhaanahu Wa Ta’ala), ambaye Ameumba wanadamu, Akawaongoza na Kuwafundisha kwa kutumia kalamu. Akawaongoza pia kwa yale wasio yajua. Swalah na salamu zimshukie yule Aliyetumwa kuwa rehema kwa walimwengu Nabii wetu Muhammad (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) na juu ya ahli zake na swahaba zake na waliomfuata miongoni mwa watu.


(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 13089 ka zaidi | Bao: 0)
 


Ulimwengu wa Kiislamu na masuala ya Kiis

Jinsi Ya Kumfurahisha Mumeo
(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 8931 ka zaidi | Bao: 4.5)

   Shaykh Muhammad 'Abdul-Haliym Haamid Imetarjumiwa na Ummu Ummu Ayman Jinsi Ya Kumfurahisha Mumeo

1- Mapokezi mazuri 

a) Baada ya kurejea kutoka kazini, skuli, safarini, au popote pale palipowatenganisha, anza kwa maamkizi mazuri.

b) Mpokee kwa uso mchangamfu

c) Jipambe na ujitie manukato (Perfume)

d) Anza na habari nzuri na chelewesha habari yoyote mbaya mpaka atapokwisha pumzika

e) Mpokee kwa maneno ya mapenzi na hamu/shauku

f) Fanya jitihada kubwa katika mapishi mazuri na kitayarishe kwa wakati. 


(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 8931 ka zaidi | Bao: 4.5)
 


Ulimwengu wa Kiislamu na masuala ya Kiis

Jinsi Ya Kumfurahisha Mkeo
(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 12029 ka zaidi | Bao: 4.5)

Shaykh Muhammad 'Abdul-Haliym Haamid Imetarjumiwa na Ummu Ummu Ayman..

Ili kusaidia familia za Kiislam na kueneza mafundisho ya Uislam katika kujenga familia, MSA (Muslim Students Association) katika Chuo Kikuu cha Alberta, Canada, kimetayarisha ufupisho wa tafsiri ya vitabu viwili. Vitabu katika lugha ya kiarabu vilivyotungwa na Shaykh Muhammad 'Abdul-Haliym Haamid. Mwanachuoni wa Kimisri, ambaye amemaliza masomo yake katika chuo cha Islamic University cha Madiyna An-Nabiwiyyah huko Saudi Arabia. Vitabu vyenyewe ni : 

1. Namna ya kumfurahisha Mkeo 

2. Namna ya kumfurahisha Mumeo Hivi ni vitabu vizuri kabisa vya Kiarabu ambavyo tumeviona katika somo hili. Vimekwenda mbali katika kuelezea, kuanzia haki na wajibu mpaka adaab (tabia njema) na kwenda mbali katika kutekeleza haki hizi katika maisha ya kila siku. Ufupisho ufuatao unamulika zaidi katika majukumu ya nini kinaweza au kinachotakiwa kifanywe. Kila jambo lililotajwa na muandishi limeegemezwa katika ushahidi wa Qur-aan, Sunnah au matendo ya Maswahaba, bali ushahidi haukuwekwa katika tafsiri hii. Ifuatayo ni tafsiri ya kitabu cha kwanza.


(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 12029 ka zaidi | Bao: 4.5)
 


Habari Idadi ya habari na hadithi Makala

Vidokezo Muhimu Kwa Wazazi Wenye Wasichana Na Wavulana
(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 14884 ka zaidi | Bao: 0)

 Imefasiriwa na Ummu 'Abdil-Wahhaab Vidokezo Muhimu Kwa Wazazi Wenye Wasichana Na Wavulana

((ALHIDAAYA imerekebisha baadhi ya majina na usemi ili makala ifahamike vizuri na Jamii yetu))

NINI WAZAZI WAFANYE ILI VIJANA WAO WAWE NI WAISLAMU WENYE KUTEKELEZA UISLAMU KWA VITENDO?

1. Yatilie Bidii Malezi Kuliko Hata Kazi Yako Ya Kutwa NzimaHii ina maana kwamba wazazi wote wawili ni lazima waelewe kuwa watoto wao ni wa kweli kwa Allaah (Subhaanahu wa Ta'ala), na baba atakuja kuulizwa vipi kawalea watoto wake. Ikiwa watoto wao hawatokulia katika kuutekeleza Uislamu kwa sababu ya mapuuza ya wazazi wao, halitokuwa ni jambo la kukubalika kwa maisha ya hapa duniani na hata ya baadae.

2. Punguza Au Badilisha Masaa Ya Kazi Kwa Ajili Ya Kupata Muda Wa Kuwa Pamoja Na Familia YakoNi bora kuwa na kazi moja yenye muda wa kudumu, anasa chache katika nyumba (yaani sio magari mengi, nguo za gharama nyingi, nyumba kubwa ya fakhari, televisheni kila pahali), na muda zaidi wa kuwa pamoja na familia, kuliko kuwa na mambo mengi ya anasa na kukakosekana malezi. Haya yote yanawahusu mababa na mamama. Wazazi hawawezi kuwafunza watoto wao bila ya wao kuwepo nao kikawaida. Acha kazi za ziada kwenye siku za mwisho wa wiki au kazi za jioni na badala yake nenda na watoto msikitini kwa ajili ya Halaqah (darsa za dini) na shughuli nyenginezo. Au tilia maanani kugeuza nyakati za kazi ili uwe nyumbani wakati ambao watoto wapo.


(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 14884 ka zaidi | Bao: 0)
 


bakom domstolens rättspraxis ya Kii

Hikma Ya Ruhusa Ya Ukewenza: Umoja wa Kiislamu wa Elimu Uchumi na Maendeleo Zanz
(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 7955 ka zaidi | Bao: 0)

Umoja wa Kiislamu wa Elimu Uchumi na Maendeleo Zanzibar
 
Hikma Ya Ruhusa Ya Ukewenza: Umoja wa Kiislamu wa Elimu Uchumi na Maendeleo Zanzibar

Kuna sababu nyingi za kibinafsi, kimaadili, kiuchumi na kijamii zinazoonesha kuwa wakati mwengine kuoa mke zaidi ya mmoja ni jambo lisilobudi.

Kabla ya kulieleza jambo hili ni vyema tukaelewa nini maana hasa ya ndoa (Nikaah) katika Uislam. Ndoa ni mkataba ('Aqd) wa hiari kati ya mume na mke wa kuishi pamoja kwa wema na upendo kufuatana na masharti na taratibu zilizowekwa na sheria ya Kiislam.

Kwani umuhimu wa ndoa kwa mtazamo wa Uislam ni jambo lililokokotezwa sana kutokana na umuhimu wake katika kujenga na kuendeleza jamii. Kama Allaah (Subhaanahu wa Ta'ala) Alivyosema katika kitabu Chake kitukufu cha Qur-aan Suratun-Nuur, Aayah ya 32:


(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 7955 ka zaidi | Bao: 0)
 


Waislamu Wanawake - maisha yao na Famili

Fadhila Za Hijaab: Hijaab ni ‘Iffah (Stara), Hijaab ni Twahara (Utakaso), Hijaab
(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 6387 ka zaidi | Bao: 0)

Imefasiriwa na Salwa Muhammad
Fadhila Za Hijaab: Hijaab ni ‘Iffah (Stara), Hijaab ni Twahara (Utakaso), Hijaab Ni Ngao, Hijaab ni Taqwah (Ucha Mungu), Hijaab Ni Iymaan, Hijaab ni Hayaa, Hijaab ni (Ghiyrah) Ghera

Hijaab ni tendo tiifu kwa Allaah na kwa Mtume Wake (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam), Allaah (Subhaanahu wa Ta‘ala) kasema katika Qur-aan;

{{Haiwi kwa Muumini mwanamume wala Muumini mwanamke kuwa na khiari katika jambo, Allaah na Mtume Wake wanapokata shauri katika jambo lao. Na mwenye kumuasi Allaah na Mtume Wake basi hakika amepotea upotofu ulio wazi.}} Al-Ahzaab: 36

Allaah (Subhaanahu wa Ta‘ala) pia kasema;

{{Na waambie Waumini wanawake wainamishe macho yao, na wazilinde tupu zao, wala wasionyeshe uzuri wao isipokuwa unaodhihirika. Na waangushe shungi zao (juyuubihinna) juu ya vifua vyao}} An-Nuur: 31(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 6387 ka zaidi | Bao: 0)
 


bakom domstolens rättspraxis ya Kii

Mama…Kisha Mama…Kisha Mama: Ni Mama Yako Ewe Mja Wa Allaah - Waja Wema Na Kuamil
(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 24856 ka zaidi | Bao: 0)

Imetayarishwa na

Mama…Kisha Mama…Kisha Mama: Ni Mama Yako Ewe Mja Wa Allaah - Waja Wema Na Kuamiliana Kwao Na Mama

Tutakuwa pamoja nanyi tukizungumzia moyo wenye huruma, moyo wenye ulaini, moyo ulio umbiwa huruma. Tutakuwa tukizungumzia moyo ambao umeumbwa siku ulipoumbwa, ukapandikizwa huruma, tutakuwa na moyo wenye kuhurumia hata kama unafanyiwa ukali. Je, mmeufahamu moyo huo? Hakika si mwingine bali moyo huo ni mama.

Tunamzungumzia mama ambaye maadui wa Allaah wamemuwekea siku moja tu na wakaiita "siku ya mama" na hili si katika Uislamu kwa chochote. Uislamu umeamrisha kumfanyia wema mama (kila siku) mwaka mzima.

Huyo ndiye mama enyi waja wa Allaah. Kiumbe ambaye ameendelea kuwa mbele na mshindi daima.


(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 24856 ka zaidi | Bao: 0)
 


Wanawake Ndoa Urafiki Katika Uislamu

EDA - Hikma Yake, Hukmu Zake, Yanayopasa Na Yasiyopasa
(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 18484 ka zaidi | Bao: 4)

Muhammad Baawazir

Eda ni kipindi anachokaa mwanamke aliyeachika au aliyefiwa na mumewe, na baada ya kipindi hicho ndoa yake huwa halali. Na imeitwa eda kwa jina hili kutokana na jina la kiarabu ‘iddah’ kwa kukusanya kwake (idadi) ya miezi au ‘quruu’ [1] au hedhi au vipindi vya tohara ya hedhi.

HEKIMA YA KUHALALISHWA EDA
Hapa tunaona baadhi ya mawazo ya wanachuoni ambao wameona hizi ndizo hekima au sababu za kuwekewa eda shari'ah, ingawa hekima ya mwanzo na ya mwisho ni hiyo ya mwisho hapo chini ya fungu hili:
•Kutambua kama mwanamke ni mjamzito au la.
•Kuweza kubainika nasaba au kizazi ili kuepusha utata wa kutokujulikana nani ndiye baba.


(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 18484 ka zaidi | Bao: 4)
 


Habari Idadi ya habari na hadithi Makala

Vazi Lipi Lililo Bora Mbele Ya Allaah?
(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 3406 ka zaidi | Bao: 0)

Bint Ahmadah

Amri kuu aliyopatiwa mwanamke wa Kiislamu inayomtofautisha na ndugu yake wa kiume ni ile inayosema: "Ee Mtume! Waambie wake zako, na binti zako, na wanawake wa Kiislamu wajiteremshie uzuri nguo zao. Kufanya hivyo kutapelekea upesi wajulikane wasiudhiwe." (Suratul-Ahzaab: 59)

Vipi kuvaa nguo leo hii imekuwa viroja kwa Waislam? Kwani wamesahau mavazi yao, leo imekuwa watafuta kila mavazi kisha tunasema yetu, kisa tumejisahau lipi lililotulazimu kwetu na lililo muhimu kwetu na kwa Mola wetu?


(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 3406 ka zaidi | Bao: 0)
 


Ulimwengu wa Kiislamu na masuala ya Kiis

Manufaa Na Matatizo Katika Ndoa
(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 4780 ka zaidi | Bao: 0)

Manufaa Na Matatizo Katika Ndoa

Imefasiriwa Na: Ummu Ahmad MANUFAA KATIKA NDOA 1. Kupata kizazi ambacho kwanza kitasaidia katika ujengaji wa jamii, pili kueneza jinsia ya watu wa kila kabila au mataifa mbali mbali, na kubwa zaidi ni kuongeza idadi ya kizazi cha jamii ya kiislamu.
2. Kumridhisha Allaah (Subhaanahu Wa Ta’ala) na Mtume Wake (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam), kwa kueneza idadi ya wafuasi wa dini ya Kiislamu.
Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) amesema katika hadithi sahihi:
“Oeni wake wema muwapendao na wataowapatia kizazi chema, kwani siku ya Qiyaamah nitajivunia ukubwa wa umati wangu.” [Ahmad]
3. Kupata baraka za mtoto mwema ambaye atakayemsomea dua mzee wake (atakapofariki). Maneno haya yamethibitishwa na Hadiyth maarufu inayosema kuwa:
“Binaadamu anapokufa, basi ‘amali zake nzuri hukatika au humalizika, isipokuwa mambo matatu makuu nayo ni: Sadaka yenye kuendelea, Elimu yenye kunufaisha na Mtoto mwema atakayemuombea du’aa mzee/wazee wake.” [Riyadhus-Swaalihiyn]
Faida nyenginezo zipatikanazo katika ndoa ni:


(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 4780 ka zaidi | Bao: 0)
 


Mkuu - teknolojia na taaluma

Ujumbe Kwa Mwanamke
(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 11561 ka zaidi | Bao: 0)

رسالة إلى المرأة:  Ujumbe Kwa Mwanamke
'Allaamah Swaalih bin Fawzaan al-Fawzaan
Mfasiri:
Abu Bakr Khatwiyb al-Atrush

Bismi Allaahi Ar-Rahmaani Ar-Rahiym. Alhamdu Allaahi Rabil 'Aalamiyn. Swalah na salaam zimwendee Mtume wetu Muhammad (swalla Allaahu 'alayhi wa sallam) na ahli zake na Maswahaba wake kwa jumla (radhiya Allaahu ´anhum).
Tumesikia kwenye hizi khutbah mbili zenye baraka khayr nyingi kutoka kwa Khatwiyb wetu - Allaah Ampe mafanikio. Kazungumzia masuala ya khatari, nayo ni masuala ya mwanamke.
Mwanamke enyi ndugu! Allaah Kamuumba kwa lengo kubwa katika maisha haya, kama Alivyomuumba mwanaume. Na kila mmoja ana umuhimu [kazi] Yake. Mwanaume ana kazi yake na mwanamke ana kazi yake. Kila mmoja akishikamana na kazi yake na kuitimiza, jamii itafikia khayr kubwa. Na ikiwa nidhamu itayumbishwa, ndiyo kunatokea kasoro nyingi. Kama mlivyosikia jukumu la mwanamke wakati wa Ujaahiliyyah (kabla ya kuja Uislamu), na jukumu lake leo kwenye miji ya kikafiri na kwa Waislamu wenye misimamo.


(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 11561 ka zaidi | Bao: 0)
 


bakom domstolens rättspraxis ya Kii

Haki Za Mume Na Mke: Nasaha Za Shaykh Kwa Wanandoa
(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 25904 ka zaidi | Bao: 4)

الحقوق بين الزوجين: Haki Za Mume Na Mke
(Nasaha Za Shaykh Kwa Wanandoa)

Muftiy al-´Allaamah ´Abdul-´Aziyz bin ´Abdillaah Aal ash-Shaykh
Mfasiri:
Abu Bakr Khatwiyb al-Atrush

Himidi zote zi Zake Allaah. Tunamhimidi na kumtaka msaada na tunamuomba msamaha na tunatubia Kwake. Na tunajikinga Kwake na shari za nafsi zetu na matendo yetu maovu.
Hakika yule Aliyemuongoza Allaah hakuna wa kumpoteza. Na Aliyempoteza hakuna wa kumuongoza.
Nashuhudia ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Allaah wa pekee Asiyekuwa na mshirika. Na ninashuhudia ya kwamba Muhammad ni mja Wake na Mtume Wake swalah za salaam zimuendee na ahli zake na Maswahaba wake mpaka siku ya mwisho. Amma ba´ad:(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 25904 ka zaidi | Bao: 4)
 


Ulimwengu wa Kiislamu na masuala ya Kiis

Facebook Au Fitnabook
(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 5965 ka zaidi | Bao: 0)

Ilyaasa bint Mawlaana

Facebook Au Fitnabook

Kwanza kabisa, ijulikane wazi kwamba kusudio la makala hii si kutoa fatwa wala hukumu. Lengo ni kuweka wazi manufaa na madhara ya Facebook ili mtu binafsi atoe hukumu yake mwenyewe.
Je, ni Facebook au Fitnabook? Hili ni suali ambalo watu wengi wameanza kujiuliza baada ya kujionea vitimbi na kashfa kadhaa katika huu mtandao ambao unazidi kujipatia umaarufu kila pembe ya dunia. Naam, kuna vitimbi kadhaa vinafanyika kwa jina la Facebook. Na ndio kuna vijana wengi ambao wametumbikia katika janga la fitna katika Facebook lakini nini suluhisho la hili?
Kabla hatujatazama hebu kwanza tuangalie manufaa na madhara ya Facebook.


(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 5965 ka zaidi | Bao: 0)
 


Wanawake Ndoa Urafiki Katika Uislamu

Haki Za Mume Juu Ya Mke
(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 15285 ka zaidi | Bao: 5)

حق الزوج على زوجته: Haki Za Mume Juu Ya Mke
Shaykh ´Abu ´Abdul-Haliym ´Abdul-Haadiy
Mfasiri:
Abu Bakr Khatwiyb al-Atrush

Waja wa Allaah! Ninawausia baada ya kuiusia nafsi yangu kumcha Allaah, ndiyo zawadi yetu ya kukutana na Allaah.Anasema Allaah (Ta´ala):
وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ
“Na jitengezeeni zawadi. Na hakika bora yazawadi ni ucha Mungu. Na nicheni Mimi, enyi wenye akili!” (02:197)
Na anasema Mtume ( :( صلى لله عليه وسلم
"Muogope Allaah popote ulipo, na lifutishe ovu [baya] kwa jema, na tangamana na watu kwa tabia zilizo njema."(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 15285 ka zaidi | Bao: 5)
 


Waislamu Wanawake - maisha yao na Famili

Makatazo Ya Kishari’ah Kwa Wanawake – 7
(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 19397 ka zaidi | Bao: 0)

Imekusanywa Na: Abu Faatwimah

Makatazo Ya Kishari’ah Kwa Wanawake – 7

Katazo La Kujipiga piga Na Kuchana Nguo Wakati Wa Msiba
Msiba ni katika Sunnah na mitihani ya uhai, Allaah Anasema:

“Na bila shaka Tutakujaribuni kwa kitu katika khofu na njaa na upungufu wa mali na nafsi na mazao. Na wabashirie wenye kusubiri.” [Al-Baqarah 2: 155].

Pia Allaah Anasema:
“Kila nafsi itaonja mauti. Na hakika mtalipwa kikamilifu ujira wenu Siku ya Qiyaamah. Basi atakayewekwa mbali na Moto na akaingizwa Jannah kwa yakini amefuzu. Na maisha ya dunia si lolote ila ni starehe ya udanganyifu.” [Aal-‘Imraan 3: 185].(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 19397 ka zaidi | Bao: 0)
 


Mkuu - teknolojia na taaluma

Zichume Sifa Kumi Njema - Sifa Ya Tano - Wanaume Wanaosubiri Na Wanawake Wanaosu
(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 20425 ka zaidi | Bao: 0)

Zichume Sifa Kumi Njema - Sifa Ya Tano - Wanaume Wanaosubiri Na Wanawake Wanaosubiri

Anasema Allaah سبحانه وتعالى :

((إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ ))

((Hakika Waislamu wanaume na Waislamu wanawake, na Waumini wanaume na Waumini wanawake, na watiifu wanaume na watiifu wanawake, na wasemao kweli wanaume na wasemao kweli, wanaosubiri wanaume na wanaosubiri wanawake ….)) [Ahzaab:35]


(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 20425 ka zaidi | Bao: 0)
 


Waislamu Wanawake - maisha yao na Famili

Makatazo Ya Kishari’ah Kwa Wanawake – 6
(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 11281 ka zaidi | Bao: 0)

Imekusanywa Na: Abu Faatwimah

Makatazo Ya Kishari’ah Kwa Wanawake – 6

Katazo la Kuingia katika Hammamaat [sehemu za kuogea zilizojengewa kama vile mahodhi mabwawa na kadhalika na kuruhusiwa kutumiwa na kila mtu].

Jamii nyingi huweka sehemu ambazo huwa zinaruhusiwa kutumiwa na kila mtu kwa malengo tofauti kama vile mabustani, maduni na kadhalika; pia hutenga sehemu nyingine ili zitumike kwa malengo maalumu; kama vile sehemu za kuogea au kuogolea, au sehemu za kuumika, au sehemu za kukandwa, au sehemu za kutengenezwa nyuso au nywele, au sehemu za kupambwa, au sehemu za kubadilisha mavazi au kujilinga, au sehemu za kupumzika, au sehemu za kufua nguo na kadhalika.


(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 11281 ka zaidi | Bao: 0)
 


Waislamu Wanawake - maisha yao na Famili

Simu Katika Shari'ah Ya Kiislamu - 2
(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 13504 ka zaidi | Bao: 0)

Imekusanywa Na: Sulaymaan ‘Iysa

Simu Katika Shari'ah Ya Kiislamu - 2

(4) Dakika na muda wa maongezi

Kipimo chake ni maneno ya kiusuli yasemayo:
•Kila sehemu pana mazungumzo husika•Na kila mazungumzo yana kipimo husika•Katika kipindi cha nyuma kidogo na mpaka sasa baadhi ya mitandao ya simu imekuwa ikitoa ofa ya kuongea muda mrefu kwa gharama ndogo, na mtu bila kujali kuwa huu ni wakati wa kazi au usiku watu wamelala na kadhalika, anarefusha mazungumzo kisa na mkasa ni kwamba leo ana ofa ya kuongea bure masaa 24 au 12 kwa thamani ndogo ya vocha alizoingiza katika simu yake.


(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 13504 ka zaidi | Bao: 0)
 


Waislamu Wanawake - maisha yao na Famili

Simu Katika Shari'ah Ya Kiislamu - 1
(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 10360 ka zaidi | Bao: 0)

Imekusanywa Na: Sulaymaan ‘Iysa

Simu Katika Shari'ah Ya Kiislamu - 1

BismiLlaahir Rahmaanir Rahiym

Simu katika lugha ya kiarabu inaitwa “HAATWIF” au “AL-JAWWAAL” au “TILFUUN” vyovyote iwavyo simu ni chombo kitumikacho kwa ajili ya kuwasiliana.

Uislamu upo pamoja na wakati (Yaani haujapitwa na wakati kama wanavyodhani wasioujua Uislamu au maadui wa Uislamu kadhalika. Wakati upo na Uislamu.) Tazama watu wakisema nani wa kwanza kufika mbinguni? (si kwenye sayari kama tunavyosikia na kuona katika vitabu). Basi jawabu si mwengine bali ni Mtume Muhammad (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam). Vile vile wakisema ni nani wa kwanza kufanyiwa upasuwaji? Basi jibu si mwengine bali ni Mtume Muhammad (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam); bali kafanyiwa upasuaji mara mbili.


(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 10360 ka zaidi | Bao: 0)
 


Ulimwengu wa Kiislamu na masuala ya Kiis

Zichume Sifa Kumi Njema - Sifa Ya Nane - Wanaume Na Wanawake Wanaofunga
(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 14483 ka zaidi | Bao: 0)

Zichume Sifa Kumi Njema - Sifa Ya Nane - Wanaume Na Wanawake Wanaofunga

((إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ....))
Anasema Allaah سبحانه وتعالى:

((Hakika Waislamu wanaume na Waislamu wanawake, na Waumini wanaume na Waumini wanawake, na watiifu wanaume na watiifu wanawake, na wasemao kweli wanaume na wasemao kweli wanawake, na wanaosubiri wanaume na wanaosubiri wanawake, na wanyenyekevu wanaume na wanyenyekevu wanawake, na watoao sadaka wanaume na watoao sadaka wanawake, na wanaofunga wanaume na wanaofunga wanawake…)) [Al-Ahzaab:35]

Nini maana ya Swawm?(Kusoma Zaidi Wa Habari Hii / Kukaa Bidhaa ... | 14483 ka zaidi | Bao: 0)
 


Nani Ni Online

Saa hii, kuna hatua ya baraza na wewe mwenyewe 3 Mgeni (wageni) na 4 mwanachama (s) ambayo juu ya Hatua.

Mwanachama (wanachama) pamoja na wanachama wa Awqaf. kuona ni nyingine mbunge (s) online na wewe click Kubonyeza Hapa

Tafuta
Lugha

Mabadiliko ya lugha mbalimbali::


Idadi Ya Habari Kwa Mzunguko


Habari Idadi ya habari na hadithi Makala
[ Habari Idadi ya habari na hadithi Makala ]

·Vidokezo Muhimu Kwa Wazazi Wenye Wasichana Na Wavulana
·Vazi Lipi Lililo Bora Mbele Ya Allaah?
·Umuhimu Wa Kuchunga Wakati
·Zichume Sifa Kumi Njema - Sifa Ya Kumi (Ya Mwisho) Wanaume Na Wanawake Wanaomdhu
·Mtume (Swalla Llaahu ‘Alayhi Wa Sallam) Akiwa Madiynah
·Maslahi Ya Jamii Ndani Ya Shari'ah
·Yampasayo Maiti
·Mwito Kutoka Masjidul-Haraam Kwa Wanawake Wote Waislamu Ulimwenguni!
·Ingia Katika Milango Mingi Ya Kheri Ya Ramadhaan

Categories Menu

Hakuna bidhaa sasa hivi kwa ajili ya kuzuia hili.

Makala Ya Zamani

Monday, December 03
· Zichume Sifa Kumi Njema - Sifa Ya Saba - Wanaume Na Wanawake Watoao Sadaka
· Umuhimu Wa Kuchunga Wakati
· Zichume Sifa Kumi Njema - Sifa Ya Tisa - Wanaume Na Wanawake Wanojihifadhi Tupu
· Zichume Sifa Kumi Njema - Sifa Ya Kumi (Ya Mwisho) Wanaume Na Wanawake Wanaomdhu
· Tabia Za Mwenendo Wa Kiislamu
· Unavaa 'NIKE', Je, Unajua Maana Yake?
· Zichume Sifa Kumi Njema - Sifa Ya Kumi (Ya Mwisho) Wanaume Na Wanawake Wanaomdhu
· Msamaha Na Ujira Mkubwa Tutakaopata Baada Ya Kuzichuma Sifa Kumi Njema
Friday, June 29
· Sha'abaan: Fadhila Zake Na Uzushi Wa Nisfu Sha'abaan - Nasiha Za Minas
· Makatazo Ya Kishari'ah Kwa Wanawake - 5
· Matumizi Ya Kunufaisha Ya Habbat-sawdaa-3 (habba Soda - Chembe Nyeusi ) Sunnah -
· Matayarisho Ya Ramadhaan: Jitathmini Kabla Ya Ramadhaan
· Makatazo Ya Kishari’ah Kwa Wanawake - 4
· Yaliyokuwa Sunnah Na Bid'ah Katika Sherehe Za 'Iyd
· Makatazo Ya Kishari’ah Kwa Wanawake - 3
· Fadhila Za Swawm: Funga inamuokoa mtu kutokana na moto, Swawm ni kinga kutokana
· Makatazo Ya Kishari’ah Kwa Wanawake - 2
· Matumizi Ya Kunufaisha Ya Habbat-sawdaa-2 (habba Soda - Chembe Nyeusi ) Sunnah -
· 'Iyd Taratibu Na Shari'ah Zake: Ahkaamul-'Iyd (Shari'ah Kati
· Makatazo Ya Kishari’ah Kwa Wanawake - 1
· Matumizi Ya Kunufaisha Ya Habbat Sawdaa-1 (haba Soda - Chembe Nyeusi )
Thursday, May 10
· Ukweli Kuhusu Mazishi Ya Kiislamu
· Haki Hii Haki Gani Mbele Ya Allaah?
· Simulizi (Kisa) Ya Hijaab Ya Khawla: Maoni ya Hijaab
· Baada Ya Kuhamia Madiynah: Mwenendo Wa Mitume ('Alayhimus Salaam)
· Mtume (Swalla Llaahu ‘Alayhi Wa Sallam) Akiwa Madiynah
· Hukumu Za Janaazah
· Makosa Ya Msingi Yaliyomo Ndani Ya Katiba Ya Jamhuri Ya Muungano Wa Tanzania Kwa
· Maovu Yanaofanyika Katika Sherehe Za ‘Arusi (Harusi)
· Isbaal – Vazi La Mwanamme Lenye Kuvuka Mafundo Ya Miguu (Uburuzaji Au Kuburura)
· Wasiya Wa Kishari'ah Wa Muislamu Kabla Hajafariki
· Fataawa Za Wanachuoni Kuhusu Mavazi Ya Mwanamke ‘Arusini Na Wanapokuwa Na Wanawa
· Maslahi Ya Jamii Ndani Ya Shari'ah
· Hijrah: Chanzo Cha Mageuzi
· Yampasayo Maiti
· Hijaab - Kuwajibika Kwake
· Kumtii Allaah Na Mtume Ni Njia Pekee Ya Uongofu
· Kauli Za Maimaam Wanne Kuhusu Kushikamana Na Sunnah Na Kuacha Kufuata Rai Zao
· Rudi Tena Ukaswali, Kwani Hukuswali Kwa jina la Allaah, Mwingi wa Rehma, Mwenye
· Kumpenda Mtume (SAW) Ni Kumtii Na Kumfuata
· Mwito Kutoka Masjidul-Haraam Kwa Wanawake Wote Waislamu Ulimwenguni!
· Mjue Mtume Wako (SAW) Vizuri Uzidi Kumpenda
· Hukmu Ya Kufuga Ndevu
· Kazi Katika Uislam: UTANGULIZI, HADHI YA KAZI, KAZI ZILIZOHARAMISHWA,
Tuesday, October 05
· Ingia Katika Milango Mingi Ya Kheri Ya Ramadhaan
· Tumkumbuke Allaah Sana Na Tuombe Maghfirah Baada Ya Kutenda Mema Katika Siku Kum
· Hajj: Hatua Kwa Hatua: Tazama Televisheni Ya Saudi Arabia kujua wanayofanya Mahu
· Makos Tanayohusu Twawaaf, Sa'y, Yanayotendeka Minaa, Katika Kisimamo Cha &#
Tuesday, May 11
· HADIYTH ARUBAINI ZA IMAAM AN-NAWAWIY NA TAFSIYR YA KISWAHILI
· SUNNAH NZURI KATIKA UISLAM: Jibu la Sheikh 'Abdul 'Aziz bin Baaz

Wazee Makala

 

EsinIslam The Muslim World Portal For Islamics, News, Fatwas, Audios, Videos, Muslim News, Quranic Islamic Articles, Radio, Audio Quran, TV Channels, Fatwa Rulings, Muslim News Newspapers Magazines Headlines Articles Forums Schools, Universities, Colleges, Mosques, Qur'an, Hadith, Sunnah, Fiqh, Prayers, Salat, Fasting Ramadan, Vidoes, Books On EsinIslam.Com And IslamAfrica.Com