Ingia
  Create an account
Ukarasa Yako
Ingia Kati
 
 
 
Kiswahili

- Ukurasa Kuu
- Kumi Juu
- Mada Mpya
- Salimisha Habari
- Tafuta
- Kiswahili Jukwaa
- Kiswahili Wanachama
- Tathmini
- Ujumbe wa Kibinafsi
- Tafiti
- Majarida
- Hadithi Archive
- Maudhui
- Viungo vya Wavuti
- Vipakuliwa
- Maswali ya Kawaida
- Tunapendekeze
- Orodha ya Kuingia


Kubwa Hadithi Ya Leo

Hakuna hadithi kubwa ya leo, bado. Jiunge Sasa!

Idadi Ya Habari Kwa Mzunguko


Maamuzi Ya Kufunga Ramadhan Na Kuabudu
[ Maamuzi Ya Kufunga Ramadhan Na Kuabudu ]

·Zichume Sifa Kumi Njema - Sifa Ya Saba - Wanaume Na Wanawake Watoao Sadaka
·Sha'abaan: Fadhila Zake Na Uzushi Wa Nisfu Sha'abaan - Nasiha Za Minas
·Matayarisho Ya Ramadhaan: Jitathmini Kabla Ya Ramadhaan
·Fadhila Za Swawm: Funga inamuokoa mtu kutokana na moto, Swawm ni kinga kutokana
·'Iyd Taratibu Na Shari'ah Zake: Ahkaamul-'Iyd (Shari'ah Kati

Nani Ni Online

Saa hii, kuna hatua ya baraza na wewe mwenyewe 2 Mgeni (wageni) na 3 mwanachama (s) ambayo juu ya Hatua.

Mwanachama (wanachama) pamoja na wanachama wa Awqaf. kuona ni nyingine mbunge (s) online na wewe click Kubonyeza Hapa

Tafuta
Lugha

Mabadiliko ya lugha mbalimbali::


Categories Menu

Hakuna bidhaa sasa hivi kwa ajili ya kuzuia hili.

Sanduku Kuingia

Utani

Siri

Hawana akaunti bado? Unaweza kujenga mmoja. Kama Mtumiaji aliyesajiliwa unaweza kuwa na baadhi ya faida kama meneja wa mandhari, comments Configuration na maoni post kwa jina yako.

Makala Ya Zamani

Monday, December 03
· Zichume Sifa Kumi Njema - Sifa Ya Saba - Wanaume Na Wanawake Watoao Sadaka
· Umuhimu Wa Kuchunga Wakati
· Zichume Sifa Kumi Njema - Sifa Ya Tisa - Wanaume Na Wanawake Wanojihifadhi Tupu
· Zichume Sifa Kumi Njema - Sifa Ya Kumi (Ya Mwisho) Wanaume Na Wanawake Wanaomdhu
· Tabia Za Mwenendo Wa Kiislamu
· Unavaa 'NIKE', Je, Unajua Maana Yake?
· Zichume Sifa Kumi Njema - Sifa Ya Kumi (Ya Mwisho) Wanaume Na Wanawake Wanaomdhu
· Msamaha Na Ujira Mkubwa Tutakaopata Baada Ya Kuzichuma Sifa Kumi Njema
Friday, June 29
· Sha'abaan: Fadhila Zake Na Uzushi Wa Nisfu Sha'abaan - Nasiha Za Minas
· Makatazo Ya Kishari'ah Kwa Wanawake - 5
· Matumizi Ya Kunufaisha Ya Habbat-sawdaa-3 (habba Soda - Chembe Nyeusi ) Sunnah -
· Matayarisho Ya Ramadhaan: Jitathmini Kabla Ya Ramadhaan
· Makatazo Ya Kishari’ah Kwa Wanawake - 4
· Yaliyokuwa Sunnah Na Bid'ah Katika Sherehe Za 'Iyd
· Makatazo Ya Kishari’ah Kwa Wanawake - 3
· Fadhila Za Swawm: Funga inamuokoa mtu kutokana na moto, Swawm ni kinga kutokana
· Makatazo Ya Kishari’ah Kwa Wanawake - 2
· Matumizi Ya Kunufaisha Ya Habbat-sawdaa-2 (habba Soda - Chembe Nyeusi ) Sunnah -
· 'Iyd Taratibu Na Shari'ah Zake: Ahkaamul-'Iyd (Shari'ah Kati
· Makatazo Ya Kishari’ah Kwa Wanawake - 1
· Matumizi Ya Kunufaisha Ya Habbat Sawdaa-1 (haba Soda - Chembe Nyeusi )
Thursday, May 10
· Ukweli Kuhusu Mazishi Ya Kiislamu
· Haki Hii Haki Gani Mbele Ya Allaah?
· Simulizi (Kisa) Ya Hijaab Ya Khawla: Maoni ya Hijaab
· Baada Ya Kuhamia Madiynah: Mwenendo Wa Mitume ('Alayhimus Salaam)
· Mtume (Swalla Llaahu ‘Alayhi Wa Sallam) Akiwa Madiynah
· Hukumu Za Janaazah
· Makosa Ya Msingi Yaliyomo Ndani Ya Katiba Ya Jamhuri Ya Muungano Wa Tanzania Kwa
· Maovu Yanaofanyika Katika Sherehe Za ‘Arusi (Harusi)
· Isbaal – Vazi La Mwanamme Lenye Kuvuka Mafundo Ya Miguu (Uburuzaji Au Kuburura)
· Wasiya Wa Kishari'ah Wa Muislamu Kabla Hajafariki
· Fataawa Za Wanachuoni Kuhusu Mavazi Ya Mwanamke ‘Arusini Na Wanapokuwa Na Wanawa
· Maslahi Ya Jamii Ndani Ya Shari'ah
· Hijrah: Chanzo Cha Mageuzi
· Yampasayo Maiti
· Hijaab - Kuwajibika Kwake
· Kumtii Allaah Na Mtume Ni Njia Pekee Ya Uongofu
· Kauli Za Maimaam Wanne Kuhusu Kushikamana Na Sunnah Na Kuacha Kufuata Rai Zao
· Rudi Tena Ukaswali, Kwani Hukuswali Kwa jina la Allaah, Mwingi wa Rehma, Mwenye
· Kumpenda Mtume (SAW) Ni Kumtii Na Kumfuata
· Mwito Kutoka Masjidul-Haraam Kwa Wanawake Wote Waislamu Ulimwenguni!
· Mjue Mtume Wako (SAW) Vizuri Uzidi Kumpenda
· Hukmu Ya Kufuga Ndevu
· Kazi Katika Uislam: UTANGULIZI, HADHI YA KAZI, KAZI ZILIZOHARAMISHWA,
Tuesday, October 05
· Ingia Katika Milango Mingi Ya Kheri Ya Ramadhaan
· Tumkumbuke Allaah Sana Na Tuombe Maghfirah Baada Ya Kutenda Mema Katika Siku Kum
· Hajj: Hatua Kwa Hatua: Tazama Televisheni Ya Saudi Arabia kujua wanayofanya Mahu
· Makos Tanayohusu Twawaaf, Sa'y, Yanayotendeka Minaa, Katika Kisimamo Cha &#
Tuesday, May 11
· HADIYTH ARUBAINI ZA IMAAM AN-NAWAWIY NA TAFSIYR YA KISWAHILI
· SUNNAH NZURI KATIKA UISLAM: Jibu la Sheikh 'Abdul 'Aziz bin Baaz

Wazee Makala

Kiswahili

- Ukurasa Kuu
- Kumi Juu
- Mada Mpya
- Salimisha Habari
- Tafuta
- Kiswahili Jukwaa
- Kiswahili Wanachama
- Tathmini
- Ujumbe wa Kibinafsi
- Tafiti
- Majarida
- Hadithi Archive
- Maudhui
- Viungo vya Wavuti
- Vipakuliwa
- Maswali ya Kawaida
- Tunapendekeze
- Orodha ya Kuingia

Elimu Ni Wajibu Kwa Mwanamke Wa Kiislamu - DURU YA WANAWAKE WA MWANZO KATIK
 
 
Waislamu Wanawake - maisha yao na Famili Mfumo Na Muelekeo Wa Nyaraka Hizi Umechukuliwa Kutoka Kwa Kijitabu Kinachoitwa 

“Al-Mar’at Al-Muslimah Fiy Twalabil ‘Ilm”  

Elimu Ni Wajibu Kwa Mwanamke Wa Kiislamu - DURU YA WANAWAKE WA MWANZO KATIKA KUSOMA NA KUENEZA ELIMU 

(Mwanamke Muislamu Katika Kutafuta Elimu)

Kilichochapishwa Na Daarul Arqam,  Chapa Ya Pili, 

DURU YA WANAWAKE WA MWANZO KATIKA KUSOMA NA KUENEZA ELIMU 

 Hakika duru ya mwanamke Muislamu katika historia ya Uislamu, historia ya Da‘wah na historia ya mataifa na watu imesajili upeo wa ubora, utukufu na utakaso katika nyaraka. Sote tunajua na kuelewa yale aliyoyafanya Mama wa Waumini Bibi ‘Aishah bint Abubakr (Radhiya Allaahu ‘anhu) katika kuhifadhi Hadithi nyingi pamoja na kuzisomesha. Huyu bibi mtukufu alikuwa anaulizwa maswali mengi na wakubwa miongoni mwa Masahaba (Radhiya Allaahu ‘anhum) katika mambo mengi ya dini. Historia ya Kiislamu imesajili kwa herufi za nuru na dhahabu majina ya Sahabiyat watukufu (Radhiya Allaahu ‘anhum) mfano wa Asmaa bint Abubakr, Umm ‘Atiyyah al-Ansariyah, Umm Kabshah Qadha‘iyah, Asmaa bint ‘Umays, Umm Sulaym bint Milhan, Umm Dardaa na fatimah bint Qays (Radhiya Allaahu ‘anha), wote walikuwa wapokezi na waalimu wa Hadithi za Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam).


Wakati wa Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) kulikuwa na mwanamke amabaye alikusanya Qur-aan. 

’Allamah Sh. Dkt. Yusuf al-Qaradhawi anatuelezea: 

“Al-Hafidh Jamalud Deen as-Suyuty amemtaja mwanamke aliyekusanya Qur’ani lakini hajahadithia hayo mtu yeyote. 

Naye ni Umm Waraqah bint ‘AbdAllaah bin al-Harith (Radhiya Allaahu ‘anhu). Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) alikumwa akimzuru na kumuita Shaheedah. 

Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) alimuamuru asalishe watu wa nyumbani kwake na alikuwa na muadhini. Aliuliwa na kijana aliyekuwa mtumwa wake wakati wa Ukhalifa wa ‘Umar (Radhiya Allaahu ‘anhu). 

hapo ‘Umar (Radhiya Allaahu ‘anhu) alisema, ‘Amesema kweli Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) ambaye alikuwa akisema: Twende pamoja tumzuru (tumtembelee) Shaheedah”.

Tunaporudia majina ya wanawake Muhaddithaat wa kipindi cha Tabi‘in tutaona majina mengi. Miongoni mwao ni Fatimah bint Siirin, Zaynab bint al-Muhajir, Safiyyah bint Shaybah, ‘Aishah bint Sa‘d bin Abi Waqqas na wengineo. 

Imaam Ahmad bin Hanbal katika Musnad yake pekee ametoa idadi inayafikia wanawake hamsini. 

Na huko Cordoba, Spain (wakati wa utawala wa Waioslamu baina ya 711 - 1492) kulikuwa na takriban Mafakihi wa kike sitini miongoni mwa Mafakihi wa Kiislamu ambao walishughulika kutoa Fatwa. 

Katika nyumba zao waliekewa taa. Taa hizo zilikuwa haziwekwi ila katika nyumba za watu wa Fatwa na Fikihi.

Alikuwa Fatimah bint Muhammad bin Ahmad as-Samarqandi mwandishi wa “Tuhfatul Fuqahaa” ambaye alipata elimu na ufahamu mikononi mwa babake. 

Alihifadhi Tuhfah na akaolewa na ‘Alaad Deen bin Abubakr mwandishi wa “Al-Badai‘”. 

Mumewe alikuwa akikosea naye akimrekebisha. Fatwa zilikuwa zikija na zinapotolewa nje zilikuwa na hati yake na ya babake. 

Alipoolewa Fatwa zikawa zinatoka na hati yake kwenye karatasi, hati ya babake na mumewe.

Wakati wa Sa‘eed bin al-Musayyab, Tabi‘i mkubwa na mtukufu aliyeteswa kwa misimamo yake katika kipindi cha utawala wa Bani Umayyah. 

‘Abdul-Maalik bin Marwan, Khalifa wa tano wa dola hiyo alikwenda kumposea mwanane binti ya Sa‘eed ambaye alikataa. 

Baadae Sa‘eed alimuoza bintiye mwanafunzi wake aliyekuwa masikini lakini mchaji Allaah. 

Baada ya harusi, mume alikuwa anataka kila wakati kwenda kusoma kwa mwalimu na baba mkwe lakini mkewe alikuwa anamwambia kaa hapa nami nitakufundisha elimu ya Sa‘eed.

Aliandika Abu Muslim al-Farahiidi mtaalamu wa Hadithi juu ya wanawake sabiini waliokuwa huru na watumwa ambao walishindana katika nyanja ya Tarbiyah (malezi). 

Mwandishi wa msabaka huo alikuwa mwanamke ambaye alihadithia katika karne ya sita Hijri na sauti ikawa inasikika kwa mbali na halaiki ya watu.

Ni mambo gani ambayo yamefanya wanawake Waislamu wasifikie mifano ya mabibi hawa watukufu? Hasa tukiangalia kuwa sisi tunaishi katika vita vigumu na mapambano yasiyomalizika. Mapambano dhidi ya vita vya kifikra za Msalaba (Manasara) na hujumu kali na ya kukinaisha kutoka kwa Uzeyuni wa Kimataifa na Ujamaa (Ukomunisti) wa kilimwengu juu ya Uislamu na Waislamu katika kila sehemu na Pembe zote za dunia. 

Maadui wote hawa wanawafanyia Waislamu ubaya na kuonyesha kuwa Uislamu na wafuasi wake ni mdudu adui wa wanawake na elimu. 

Kuongezea yale wanayo yachapisha kwa kutoa Maelezo mabaya dhidi ya Uislamu na kueneza Misingi yenye kuua na kuvunja.
 
 
 Posted By Posted juu ya Saturday, March 09 @ 16:42:01 PST na MediaSwahiliTeam
 
 
:-: Go Home :-: Go Top :-:
 
 
 
Comments & Debates :-: التعليقات والمحاورات

 
 
For Your Membership Comments And Registered Debates Please, See Below Or Register Here :-: للحصول على تعليقات عضويتك و مناقشات الأعضاء انظر من فضلك أدناه أو سجّل هنا
 
 
:-: Go Home :-: Go Top :-:
 

Kuhusiana Viungo

· zaidi Waislamu Wanawake - maisha yao na Famili
· Habari na MediaSwahiliTeam


Kweli kusoma hadithi kuhusu Waislamu Wanawake - maisha yao na Famili:
Elimu Ni Wajibu Kwa Mwanamke Wa Kiislamu - MIFANO YA WANAWAKE WATUKUFU


Kifungu Rating

Wastani matokeo: 0
Kura: 0

Tafadhali chukua ya pili na kupiga kura kwa ajili ya makala hii:

bora Vizuri Sana Mema Kawaidar Mbaya

Chaguzi


 Chapa Rafiki Chapa Rafiki


Mada zinazohusiana

Waislamu Wanawake - maisha yao na Famili

 

 
EsinIslam The Muslim World Portal For Islamics, News, Fatwas, Audios, Videos, Muslim News, Quranic Islamic Articles, Radio, Audio Quran, TV Channels, Fatwa Rulings, Muslim News Newspapers Magazines Headlines Articles Forums Schools, Universities, Colleges, Mosques, Qur'an, Hadith, Sunnah, Fiqh, Prayers, Salat, Fasting Ramadan, Vidoes, Books On EsinIslam.Com And Muxlima.Com

  :-: Go Home :-: Go Top :-: