Giriş Yap
  Create an account
Anasayfa
ıkış Yap
 
 
 
TurkCe

- n Sayfa
- Ilk On
- Yeni Konular
- Haber Gِnderme
- T rk e Arama
- T rk e Forumlar
- T rk e ـyelerimiz
- Incelemeler
- Iletileriniz
- Anket
- Journal of
- Haber Arsivi
- I erik
- Web Baglantilari
- Dosyalar
- SSS
- Tavsiye Edin
- Nsiklopedi


Random Headlines


Haberler ve Makaleler Hikayeler Baþ
[ Haberler ve Makaleler Hikayeler Baþ ]

·Batýda çocuklarý ve onlarýn düþüncel
·Allah'ýn þeriatý ile hükmetmeyen bir baþkan
·Batý Ýnsan Haklarý Örgütleri ve Onlarýn H&

Who's Online

Şu an sitede, 3 ziyaretçi ve 2 üye bulunuyor.

Henüz üye değilseniz, Buraya tıklayarak ücretsiz kayıt olabilirsiniz.

Search
Languages

Site Lisanını Seçin


Categories Menu

Şu an bu bloğun içeriği yok.

Login

Üye Adı

Şifre

Hala hesabınız yok mu? Hemen açabilirsiniz. Kayıtlı bir kullanıcı olarak tema yönetici, yorum ayarları ve isminizle yorum gönderme gibi avantajlara sahip olacaksınız.

Big Story of Today

Bu gün için henüz önemli bir haber yok.

Old Articles

27.02.13
· Çocuklarý önünde isyan yapmak açýktan g&uu
· Bütün sýkýntýlarýn sebebi namazý te
· ÖFKENÝN TEDAVÝSÝ
· ÝNA YAPMA DÜÞÜNCESÝNE KARÞI GELMEK
· Gazze bölgesinde katliam, kuþatma ve kovalama konusunda olanlar hakk&
· Allah'ýn þeriatý ile hükmetmeyen bir baþkan
· Batý Ýnsan Haklarý Örgütleri ve Onlarýn H&
· Ýslam’da Demokrasi anlayýþý

T rk e

- n Sayfa
- Ilk On
- Yeni Konular
- Haber Gِnderme
- T rk e Arama
- T rk e Forumlar
- T rk e ـyelerimiz
- Incelemeler
- Iletileriniz
- Anket
- Journal of
- Haber Arsivi
- I erik
- Web Baglantilari
- Dosyalar
- SSS
- Tavsiye Edin
- Nsiklopedi


UYANIK OLDUÐU ZAMAN ÞEHVETÝYLE VE UYKUSUNDA KIZ KARDEÞ&Ya
 
 
Fiqh - Sorular ve Cevaplar Islamic Rulings - Living Shariah Verdicts

Islamic Questions & Answers

UYANIK OLDUĞU ZAMAN ŞEHVETİYLE VE UYKUSUNDA KIZ KARDEŞİYLE (CİNSEL İLİŞKİYE GİREREK) İHTİLAM OLMAKLA SIKINTI ÇEKEN BİR GENÇ

Ben, gücüm yettiği kadarıyla dâima en iyi müslüman olmaya çalışıyorum, namaz kılıyorum, oruç tutuyorum ve gücüm yettiği kadarıyla Kur'an okuyorum.Şimdi 16 yaşında bir gencim ve bu yaşta olan bir gençten çokça menî (sperm) çıkmaktadır.Bu olay da birçok yollarla olmaktadır. Örneğin elle boşalmak (masturbasyon yapmak) ve ihtilam olmak (rüyâlanmak) gibi... (Bu durum, başka yollarla menî çıkmadığı takdirde bende haftada bir veya iki defa olmaktadır.) Şimdilerde ise birisi rüyâsında güzel bir kızla ihtilam olmaktadır. Dediğim gibi ben, iyi müslüman olmaya çalışıyorum. Bundan dolayı kızların güzelliğine bakmıyorum. (Çünkü bu haramdır.) Ben, sadece mahremlerime bakıyorum, onları görüyor ve (tabi ki şehvetsiz olarak) onlarla konuşuyorum. İşte bunlardan birisi de kız kardeşimdir, kendisi çok güzel ve câzibelidir.Onu hergün görüyorum. Çünkü bizler nihayetinde kardeşiz. Ama uykumda (rüyamda) onu hayal ediyorum. Bu olay, beni hasta olmama sebep olmaktadır, bundan nasıl kurtulacağımı da bilemiyorum.Çünkü kız kardeşim benimle birlikte aynı evde yaşamaktadır. Uyku sırasındaki rüyaları savmak ve onlardan kurtulmak da mümkün değildir. Meninin de bu sebeple dışarı çıkması gerekir. Bu problemi çözmeye çalışıyorum. Bana bu konuda yardımcı olursanız size teşekkür edeceğim. Ben bu sorunun çözümü için iki yol buldum, acaba bu iki yol güzel midir? - bu iki yol, zannımca kız kardeşinizle uykuda birleşmenizden daha iyidir-. Birincisi: Rüyamda kız kardeşimin yerini alması için, güzelliği hoşuma giden bir kadın sanatçıya veya başka güzel bir kadına bakmalıyım. Bu yol iyi midir?

Cevabınız hayır ise, niçin iyi değildir? Ben, kız kardeşimi rüyamda görmektense, bu yolun daha iyi olduğuna eminim.

İkincisi: Aklımda hiç kimseyi veya herhangi bir resmi hayal etmeden elle boşalayım. Bunu da sadece bir defa yapayım ki menim dışarı çıksın. (Bu, gücüm yettiğimce rüyamda kız kardeşimle birlikte olmaktan kurtulmam demektir.) Biliyorum ki elle boşalmak (masturbasyon yapmak) haramdır. Fakat ben, bu yolun rüyamda kız kardeşimle birlikte olmaktan daha iyi olduğunu görüyorum. Bu, gerçekten çok zor bir durumdur. Acaba bu, Allah Teâlâ'dan beni bir imtihanı mıdır? Bu konuda beni bilgilendirmenizi ricâ ediyorum. Hangisini yapmalıyım?

Cevabınız hayır ise, o halde ne yapmam gerekir?
Soruma acele cevap vermenizi ricâ ediyorum.

Hamd, Allah Teâlâ'yadır.

Birincisi:

Soru soran kardeşim, bu yaşta sizi kendisine itaat etmeye muvaffak kılması, Allah Teâlâ'nın size olan bir lütuf ve ihsanıdır.

Yine,kendisine itaat konusunda ihmalkâr ve kusurlu davranmanızdan ve yapmamanız gereken şeyleri yapmanızdan dolayı sizi kınayan "Nefs-i Levvâme" nasip etmesi, Allah Teâlâ'nın size olan bir lütuf ve ihsanıdır.

Rab Teâlâ'dan gelen bu iki nimete, hem kalple, hem sözle, hem de amelle şükretme gereği vardır. Özellikle de sizin bu yaşta, şehevî akımların çevrenizdeki gençleri nasıl kendisine çektiklerini ve onların hevâ, dalâlet ve yoldan çıkma denizlerinde boğulduklarını gözlerinizle görmektesiniz.

İkincisi:

Bilmeniz gerekir ki ihtilam olma (rüyâlanma) olayı, kadınlar, erkekler, bekârlar ve evlilerin hepsinde olmaktadır. Yine, uykudan önce duâ ve zikirleri okuyan kimselerde olduğu gibi, bunu yapmayanlarda da olmaktadır.İnsanın uykusunda gördüklerinden dolayı kendisine hiçbir günah yoktur. Çünkü insan, onun hakkından gelme veya onu başından savma gücüne sahip değildir. Bu gibi şeyden dolayı müslüman sorumlu tutulup hesaba çekilmez.Aynı şekilde müslüman uykusunda yaptığı itaat ve ibâdetlerden dolayı kendisine ecir verilmez. Nitekim uyuyan kimse, uykusundan uyanıncaya kadar kendisinden sorumluluğun kaldırıldığına dâir Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sahih hadis gelmiştir.

Bu sebeple uykunuzda gördüğünüz şeyden dolayı strese kapılmamanız gerekir. Endişe etmeniz ve önem vermeniz gereken şey, uyanık olduğunuz zaman yaptığınız şeylerdir. O da -sorunuzda zikrettiğiniz gibi- kız kardeşinizle ihtilam olma probleminin tedâvisi için teklif ettiğiniz şeylerdir.Yaptığınız bu iki teklif de haramdır ve bunları yapmanız size helal olmaz.Kadın artistlere, kadın şarkıcılara veya fitneye düşüren başka kadınlara bakmanız mübah değildir. Bunun haram olduğuna dâir (1774) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Aynı şekilde elle boşalmanız (masturbasyon yapmanız) da mübah değildir. Bunun haram olduğuna dâir (329) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Bu davranışın (kadınlara bakmanın ve elle boşalmanın) haram olan fiillerden olması, size hiçbir fayda vermeyecek ve uykunuzda ihtilam olmanıza engel olamayacaktır. Yukarıda da size zikrettiğimiz gibi, şehvetlerini helallerine (eşlerinin ferclerine) boşaltan evli erkekler bile ihtilam olabilmektedirler.

Bilmelisiniz ki kız kardeşinize şehvetle bakmanız, (başka kadınlara bakmanızdan) daha şiddetli haramdır. Haram olmakla birlikte kız kardeşinize bakışınız, hiç şüphe yok ki uykunuzda gördüklerinizle kuvvetli bir ilgi ve alakası vardır.

Bilindiği gibi uykuda görülen bazı şeyler, kişinin uyanık iken nefsinin o şeyi yapmaya kendisini iknâ etmeye çalışması sonucunda olmaktadır. Bu da kız kardeşinize -veya başka bir kadına- haram olan bakışınız ve uyumadan önce cinsel şeyleri düşünmeniz, o şeyi rüyânızda görmeye götürebilir demektir.Bunun içindir ki ilim ehlinin bu gibi şeylerle imtihan olunan kimseye vasiyetlerinden birisi, uyumadan önce abdest alması, Âyete'l-Kürsî'yi okuması, cinsel ve şehevî şeyleri düşünmeyi terketmesidir. Eğer bundan sonra rüyâsında hoşlanmadığı bir şeyi görürse, uyanık iken ihmalkâr ve kusurlu davrandığı şeylerden dolayı kendini kınamaz. Buna dikkat etmelisiniz ve bu konuda uyanık olmalısınız.

Rüyâ yorumlayan uzman kimselerin zikrettikleri şeylerden birisi de, rüyânızda gördüğünüz bu gibi şeyler, şeytanın amelinden başka bir şey değildir. Onu uyanık iken yapmanızı size kolaylaştırmak içindir. Bu, dikkat etmeniz gereken tehlikeli bir durumdur.

Belki de rüyanızda gördüğünüzün benzerini,şeytan başka yollarla, fakat aynı amaçla size gösterebilir.Bu; "şeytanın, ihtilamla yakın ilişkisi vardır" diyenlerin bu sözüne tamamen uymaktadır.

Uyanık iken kız kardeşiyle iffetli ve şerefli bir şekilde yaşayan, fakat uykusunda kendisini onunla cinsel ilişkiye girmiş olarak gören kimse ile uyanık iken kız kardeşine şehvet ve yoldan çıkaran bakışla bakan, uykusunda da kendisini onunla cinsel ilişkiye girmiş olarak gören kimse arasında ne kadar büyük fark vardır. Zirâ birincisi korkup uykusundan endişe eder ve böyle bir şeyin uyanık iken meydana gelmesini imkansız görür. Fakat bunun aksine uyanık iken kız kardeşiyle büyülenip yoldan çıkan kimse böyle değildir. Zirâ şeytan, onu uyanık iken bırakmadığı gibi uykusunda da bırakmaz.

Üçüncüsü:

Bazı uzman doktorlar, -bu sorunun belirtilerinin tefsiri hakkında âlimler arasında görüş ayrılığı olduğunu kabul etmekle birlikte-, insanın uyanık iken bazı şeyleri yapması, kendisinin uykuda ihtilam olmasına sebep olabileceğini belirtmişlerdir.

Örneğin; haram olan kadınlara bakış, cinsel ve şehevî şeyleri düşünmek, uykudan önce idrara çıkmamak (küçük absetini gidermemek) ve mideyi yemekle doldurmak gibi.

Eğer bütün bunlardan kurtulur, abdestli olarak ve uykudan önceki duâ ve zikirleri okuyarak uyursanız, sizi uykunuzda rahatsız eden şeylerden kurtulmanız ümit edilir.

Dördüncüsü:

Probleminizin kökten çözümü; evlenmektir. Eğer evlenemezseniz, nefsi terbiye eden ve sizi haram bir fiili işlemekten alıkoyacak olan takvâya ileten şey, oruç tutmalısınız. Bu iki şey, Peygamberimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sizin gibi gençlere bir vasiyetidir.

Nitekim Abdullah b. Mes'ud -Allah ondan râzı olsun- şöyle demiştir:

(( كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.)) [رواه البخاري]

"Biz, (evlenmek için) hiçbir şey bulamayan gençler idik. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bize şöyle buyurdu:

- Ey gençler topluluğu! Evlenme imkânına sahip olan ve buna gücü yeten evlensin. Çünkü evlilik, (harama bakmaktan) gözü sakındırır ve (harama düşmekten) iffeti korur. Evlenmeye gücü yetmeyen ise oruç tutsun.Çünkü oruç,(harama düşmekten) bir himâyedir." (Buhârî; hadis no: 4779.Müslim; hadis no: 1400).

Bu konuda (9208) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz. Bu sorunun cevabında ihtilamın doğal bir durum olduğu ve insanın ondan sorumlu tutulmayacağı açıklanmıştır.

Yine, (20229) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz. Bu sorunun cevabında gözü harama bakmaktan sakındırmanın yolları açıklanmıştır.

Yine, (20161) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz. Bu sorunun cevabında şehvet problemini çözmenin ve onu başka tarafa yönlendirerek ondan kurtulmanın yolu açıklanmıştır.

Yine, (39768) nolu sorunun cevabına bakabilrisniz. Bu sorunun cevabında bu kötü âdetin bedene, akla, yüze ve hâfızaya verdiği sıhhî etkilerini (zararlarını) zikrettik. Ayrıca bu soruda bu problemden kurtulmanın ve ona düşmemenin yollarını zikrettik.

Beşincisi:

Kıymetli kardeşim, eğer bu problem sizi çok uğraştırmış ve kızkardeşinizden yana şeytan sizin kalbinize o fikir ve düşünceleri yerleştirmiş ise, kız kardeşiniz olmasına rağmen bu konuda çok ihtiyatlı davranıp ona çok bakmamalı ve onunla başbaşa kalmamalısınız. Ona, önünüzde giyeceği elbiseleri konusunda gevşek davranmamasını emredin. Çünkü insanın mahremleri (nikahı kendisine haram olan kadınlar), zinetlerini (süslerini) gösterme konusunda aynı derecede değildirler. Kocaya gelince, kadın bütün zinetini kocasına gösterebilir. Kadının babası ve kardeşi gibi kocasının dışındakilere gelince, onlara, elin bilekten dirseğe kadar olan bölümü ve boyun gibi, genellikle görünen şeylerin dışındaki yerlerini gösteremez. -Sizin probleminiz gibi geçici problem şöyle dursun-, bu hüküm, aslî olan hükümdür.

Hakkında konuştuğumuz problem gibi, geçici başka bir durum olduğu zaman, ondan çok sakınmak, ona karşı daha dikkatli olmak ve tesettüre daha çok riâyet etmek gerekir. Fakat kız kardeşinizin aklınıza düşüren ve bakışlarınızı cezbedici bir durumda olmaması gerekir. Kız kardeşinizi, -mümkünse aklınıza gelen ve uykunuzda gördüğünüz şeye işaret etmeksizin - anne ve babanız kanalıyla böyle yapmaya yönlendirmeye çalışmalısınız.

Büyük âlim İbn-i Kattn -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

"Soru: İster büyük olsun, isterse küçük olsun, mahreminin sadece yüzüne, ellerine ve ayaklarına bakıyorsa, bu, -âlimler arasında görüş ayrılığı olmaksızın- câizdir. Bu, kadının iş yaparken vücudundan görünen bir şeydir. Ancak mahreminin bu uzuvlarına şehvetle bakması bunun dışındadır ki, bunun haram olduğunda şüphe yoktur. Zannedersem âlimler arasında bu konuda görüş ayrılığı da yoktur. İbn-i Abdilberr bunun haram olduğuna hükmetmiş, hiç kimse de bu konuda ona muhalif olmamıştır." ("en-Nazar fî Ahkâmi'n-Nazar"; s: 312).

Şâfiî olan Ebu Bekr el-Hısnî şöyle demiştir:

"İnsanın mahremlerine şehvetle bakması, -âlimler arasında bu konuda hiçbir görüş ayrılığı olmaksızın- haramdır." ("Kifâyetu'l-Ahyâr"; c: 1, s: 460).

Allah Teâlâ en iyi bilendir.
 
 
 Posted By Tarih: 27.02.2013 Saat: 16:13 Gönderen: MediaTurkishTeam
 
 
:-: Go Home :-: Go Top :-:
 
 
 
Comments & Debates :-: التعليقات والمحاورات

 
 
For Your Membership Comments And Registered Debates Please, See Below Or Register Here :-: للحصول على تعليقات عضويتك و مناقشات الأعضاء انظر من فضلك أدناه أو سجّل هنا
 
 
:-: Go Home :-: Go Top :-:
 

İlgili Bağlantılar

· Daha fazla Fiqh - Sorular ve Cevaplar
· Haber gönderen MediaTurkishTeam


En çok okunan haber: Fiqh - Sorular ve Cevaplar:
Çocuklarý önünde isyan yapmak açýktan g&uu


Haber Puanlama

Ortalama Puan: 0
Toplam Oy: 0

Lütfen bu haberi puanlamak için bir saniyenizi ayırın:

Mükemmel Çok İyi İyi İdare Eder Kötü

Seçenekler


 Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa


İlgili Konular

Fiqh - Sorular ve Cevaplar

"UYANIK OLDUÐU ZAMAN ÞEHVETÝYLE VE UYKUSUNDA KIZ KARDEÞ&Ya" | Hesap Aç/Yarat | 0 yorum
Yorumlar yazarlarına aittir. İçeriklerinden biz sorumlu tutulamayız.

Anonim kullanıcı yorum yazamaz, lütfen kayıt olun
 

 
EsinIslam The Muslim World Portal For Islamics, News, Fatwas, Audios, Videos, Muslim News, Quranic Islamic Articles, Radio, Audio Quran, TV Channels, Fatwa Rulings, Muslim News Newspapers Magazines Headlines Articles Forums Schools, Universities, Colleges, Mosques, Qur'an, Hadith, Sunnah, Fiqh, Prayers, Salat, Fasting Ramadan, Vidoes, Books On EsinIslam.Com And Muxlima.Com

  :-: Go Home :-: Go Top :-: