Las traducciones del Sagrado Corn en lengua espaola y la literatura cornica espaola en espaol significan cornThe Holy Quran Around The World With Transliterations
القلرآن الكريم حول العالم مع النقاحير

The Holy Quran Index With Names Of The Surah مفهرس الفرآن الكريم بأسماء السور
 
Texts Of The Quran Scriptures نصوص المصحف القرآن
 


 
Simplified Quran Translation Scripts تيسير نصوص المعاني للقرآن